Hans Janssen Broekmans Advocatuur

Hoofdbestuur

Joost van den Beucken - Voorzitter Theo Reinders - Secretaris Luc Laurijsen- Penningmeester
Sytze Kooistra Peter van Berlo Nico Theelen
     

Jeugdcommissie

Sytze Kooistra
Gerard van den Beuken
Eric Minten
Guido Theunissen
Luuk van Rijt
Rob Weerts

Commissiestructuur

ACCOMMODATIE
Leden namens het bestuur: Peter van Berlo
Verdere leden: Hans Sijben, Eric Minten, Tim Verber, Sjoerd van Berlo, John Theunissen

WEDSTRIJDZAKEN
Leden namens het bestuur: Theo Reinders
Verdere leden: Henk Gielen

FINANCIËN/HORECA
Leden namens het bestuur: Hans Janssen, Mark Weerts

PR-ZAKEN/SPONSORING
Leden namens het bestuur: Peter Broekmans,  John Smedts
Verdere leden: Ron Haenraets, Frank van Berlo, Léon Ghielen
Sponsorwerving: Chris Tillemans en Peter Weerts

ACTIVITEITEN EN INTERNE COMMUNICATIE
Kartrekkers: Nico Theelen
Verdere leden:  2 spelers per team (vanaf 16 jaar)

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE "Beringe Buiten"
Initiatiefgroepleden namens vv BEVO: John Smedts, Peter Minten, John Theunissen