Hans Janssen Broekmans Advocatuur

Statusupdate Beringe Buiten - 16 december 2017

Statusupdate - 25 november 2017

 

We kunnen van start..... maar u kunt ons nog steeds helpen!

De financiele goedkeuring van Gemeente en Provincie zijn binnen. De bouwschetsen en het bestek zijn klaar en diverse aannemers zijn benaderd om in te schrijven.

Tevens is op 16 november jl. Stichting Beringe Buiten opgericht. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door personen die geen bestuurslid zijn van participerende verenigingen.

Met de oprichting van de stichting kan er gestart worden met de uitvoering van het plan Beringe Buiten. De Stichting Beringe Buiten bouwt een nieuwe buiten accommodatie incl. beweegomgeving en gaat vervolgens deze accommodatie cq. omgeving deels ter beschikking stellen, deels verhuren en deels de gelegenheid geven tot het uitoefenen van sport, spel en sociale activiteiten.

Het doel van de stichting is om bij te dragen aan een vitaler, gezonder en socialere gemeenschap. De stichting doet dat door de accommodatie en de terreinen beschikbaar te stellen aan organisaties en instellingen die ook bijdragen aan dat doel. Ook neemt de Stichting initiatief om programma’s op te zetten gericht op diverse doelgroepen.

Het stichtingsbestuur wordt versterkt door een aantal werkgroepen om deze mooie ambities waar te maken. Er zijn o.a. werkgroepen gericht op de bouw, financiën, multifunctionaliteit en communicatie.

Wil jij daar ook je bijdrage aan leveren? Je bent van harte welkom om het komende jaar samen met ons dit plan tot uitvoering te gaan brengen. Meld je aan door een mail te sturen naar beringebuiten@infoberinge.nl en geef je inbreng binnen een werkgroep op je eigen vakgebied, kennis en kunde. Bouw ook mee aan ons Beringe!

 

Om het initiatief Beringe Buiten financieel draagbaar te maken, is er ook een bijdrage vanuit Beringe zelf gebudgetteerd. Dit kan middels deelname aan de uitgeschreven obligatielening.

Inmiddels is al 87% van de 250 obligaties  toegezegd vanuit de Beringse gemeenschap. Dit is echt een fantastisch resultaat en toont aan dat Beringe achter dit plan staat. Iedereen die al heeft ingeschreven nogmaals hartstikke bedankt. We zijn er echter nog niet……..

Willen we dit plan ván en vóór heel Beringe en zijn toekomstige generaties daadwerkelijk tot uitvoering kunnen gaan brengen binnen de financiele kaders, zullen wij als Beringse gemeenschap ook bij moeten dragen om de financiële begroting helemaal rond te krijgen.

Heb je je nog niet ingeschreven voor een of meerdere obligaties? Wacht niet en schrijf je vandaag nog in! De inschrijving loopt tot 31-12-2017.

Voor informatie over Beringe Buiten en digitale inschrijving voor de obligatielening ga naar  www.beringebuiten.nl

 

 

Statusupdate - 26 oktober 2017

Gemeente

Op 24 oktober is in de opiniërende raadsvergadering het ingediende voorstel voor financiering van het plan Beringe Buiten unaniem goedgekeurd door de gemeenteraad van Peel en Maas. Dit betekent dat nu vanuit de gemeente alsmede vanuit de provincie, de plannen en de financiële bijdrages hieraan zijn goedgekeurd.  We kunnen ons nu gaan richten op de realisatie!

Doordat de gemeenteraad het plan al unaniem heeft goedgekeurd in de opiniërende raadsvergadering betekent dat de besluitvormende raadsvergadering, gepland op 7 november, niet meer van toepassing is.

We willen iedereen van ganser harte bedanken, die op welke wijze dan ook heeft bijgedragen in de voorbereidingen om dit prachtige plan vorm te geven en de financiële middelen bij gemeente en provincie vrij te maken. Nu kunnen we aan de slag om alle voorbereidende inspanningen ook zichtbaar en tastbaar te maken en ons gaan richten op de uitvoeringsfase.

Beringe

Om een start te kunnen maken met de realisatie van het plan Beringe Buiten, is er ook een bijdrage vanuit Beringe zelf gebudgetteerd. Dit kan middels deelname aan de uitgeschreven obligatielening. Inmiddels is, binnen 4 weken na de start van de voorinschrijving, al  67% van de 250 obligaties  toegezegd vanuit de Beringse gemeenschap. Dit is echt een fantastisch resultaat en toont aan dat Beringe achter dit plan staat. Iedereen die al heeft ingeschreven nogmaals hartstikke bedankt. We zijn er echter nog niet……..

Willen we dit plan ván en vóór heel Beringe en zijn toekomstige generaties daadwerkelijk tot uitvoering kunnen gaan brengen, zullen wij als Beringse gemeenschap ook bij moeten dragen om de financiële begroting helemaal rond te krijgen.

Heb je je nog niet ingeschreven voor een obligatielening? Wacht niet en schrijf je vandaag nog in.

Steun ook dit initiatief voor de leefbaarheid van óns Beringe en schrijf je in voor een of meerdere obligaties!

 

Voor informatie over Beringe Buiten en digitale inschrijving voor de obligatielening ga naar  www.beringebuiten.nl

 

Statusupdate - 18 oktober 2017

Gemeente

Op zaterdag 14 oktober is de gemeenteraad bij de 3 accommodaties op bezoek geweest en hebben wij hen nogmaals de situatie ter plekke laten zien. Tevens hebben wij een presentatie gegeven van het plan Beringe Buiten en de onderliggende business case. We waren verheugd om te mogen constateren dat er maar liefst 18 personen vanuit de gemeente en gemeenteraad aanwezig waren op deze bijeenkomst.

Voor de besluitvorming vanuit de gemeente zijn er 2 openbaar toegankelijke raadsvergaderingen gepland en van groot belang voor de doorgang van ons project. Dit zijn:

  • Opiniërende raadsvergadering op dinsdag 24 oktober, 19:30 uur in het huis van de gemeente
  • Besluitvormende raadsvergadering op dinsdag 7 november, 19:30 uur in het huis van de gemeente

Tijdens deopiniërende raadsvergadering heeft de initiatiefgroep Beringe Buiten ook spreekrecht waar zij gebruik van zal maken. De raadsstukken zijn via www.peelenmaas.nl inzichtelijk.

Het zou een grote steun in de rug zijn en tevens duidelijk maken aan de gemeenteraad dat wij als Beringe achter dit plan staan, als we op deze avonden met zoveel mogelijk mensen de vergadering bijwonen. Kom ook en laat door je aanwezigheid op 24 oktober en 7 november zien dat de gemeenteraad er niet onderuit kan om het voorstel Beringe Buiten aan te nemen!

PS. Er is een mogelijkheid is dat er op 24 oktober al een besluit genomen kan worden, waardoor 7 november dan niet meer aan de orde is. We zullen dit dan natuurlijk communiceren.

Provincie

Vanuit de provincie hebben we vorige week de officiële toezegging van hun bijdrage mogen ontvangen.

Beringe

Om daadwerkelijk een start te kunnen maken met de realisatie van het plan Beringe Buiten, is er ook een bijdrage vanuit Beringe zelf noodzakelijk.

Willen we dit plan ván en vóór heel Beringe en zijn toekomstige generaties daadwerkelijk kunnen realiseren, zullen wij als Beringse gemeenschap ook een  financieel steentje bij moeten dragen.Dit kan middels deelname aan een uitgeschreven obligatielening. Inmiddels is 36% van het streefbedrag van €25.000,- al toegezegd vanuit de Beringse gemeenschap.

Wij spreken veel mensen die dit initiatief willen steunen, maar zich nog niet hebben ingeschreven voor de obligatielening. De opmerking “…och ja, dat moet ik nog even doen…” horen wij vaak.

De financiële steun van Beringe is echter financieel noodzakelijk om daadwerkelijk te kunnen starten. Wacht dus niet en schrijf je vandaag nog inSteun ook dit initiatief voor de leefbaarheid van óns Beringe en schrijf je in voor een obligatielening!

 

Voor informatie over Beringe Buiten en digitale inschrijving voor de obligatielening ga naar  www.beringebuiten.nl

 

Statusupdate - 11 oktober 2017

2 weken geleden hebben wij op een informatiebijeenkomst in de Wieksjlaag de huidige status van het plan Beringe Buiten alsmede de details van de obligatielening aan de Beringse gemeenschap toegelicht. De presentatie zoals gegeven kun je inzien op http://www.beringebuiten.nl/wp-content/uploads/2017/10/Beringe-Buiten-status-en-obligaties-20170926.pdf

Enkele aandachtspunten die uit het publiek kwamen hebben we toegevoegd aan onze website www.beringebuiten.nl. Zo kun je nu op de site ook zien wat de huidige toegezegde obligatiewaarde is vanuit de Beringe gemeenschap, alsmede hebben we een FAQ (veel voorkomende vragen en antwoorden daarop) toegevoegd.

Op 7 november zal de gemeenteraad van Peel en Maas stemmen over de bijdrage vanuit de gemeente aan het plan Beringe Buiten. Hieraan voorafgaand hebben wij voor zaterdag 14 oktober de raad uitgenodigd om de situatie ter plekke in ogenschouw te komen nemen, waarbij we de noodzaak voor een vernieuwing nogmaals bij hen onder de aandacht zullen brengen.

Voor de gemeente alsmede voor de provincie is het belangrijk dat Beringe zélf ook laat zien dat ze achter dit plan staan en daar ook hun eigen steentje aan bij willen dragen.

Het moge dus duidelijk zijn dat willen we dit plan ván en vóór heel Beringe en zijn toekomstige generaties daadwerkelijk kunnen gaan realiseren, wij als Beringse gemeenschap ook aan zet zijn om een  financieel steentje bij te dragen en in een later stadium onze ondersteuning te bieden bij de daadwerkelijke realisatie.

Inmiddels is 23% van het streefbedrag van €25.000,- al toegezegd aan obligaties. Heb jij je nog niet ingeschreven?  Steun ook dit initiatief voor de leefbaarheid van óns Beringe en schrijf je in voor een obligatielening!

Voor informatie over Beringe Buiten en digitale inschrijving voor de obligatielening ga naar  www.beringebuiten.nl

Jij doet toch ook mee ?!

Bijgewerkt op: 04-04-2018

« Terug