cafe de Nabber cafe t Hukske

Hoofdbestuur

Joost van den Beucken - Voorzitter Nick Steeghs - Secretaris Luc Laurijsen- Penningmeester
Peter van Berlo Sytze Kooistra Tim Timmermans
Erik van Velthoven    

Jeugdcommissie

Sytze Kooistra
Gerard van den Beuken
Eric Minten
Guido Theunissen
Luuk van Rijt
Rob Weerts

Commissiestructuur

ACCOMMODATIE

Leden namens het bestuur: Peter van Berlo

Verdere leden: Hans Sijben, Eric Minten, Tim Verber, Sjoerd van Berlo, John Theunissen

WEDSTRIJDZAKEN
Leden namens het bestuur: Theo Reinders
Verdere leden: Henk Gielen

FINANCIËN/HORECA
Leden namens het bestuur: Hans Janssen, Mark Weerts

PR-ZAKEN/SPONSORING
Leden namens het bestuur: Peter Broekmans,  John Smedts
Verdere leden: Ron Haenraets, Frank van Berlo, Léon Ghielen
Sponsorwerving: Chris Tillemans en Peter Weerts

ACTIVITEITEN EN INTERNE COMMUNICATIE
Kartrekkers: Nico Theelen
Verdere leden:  2 spelers per team (vanaf 16 jaar)

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE "Beringe Buiten"
Initiatiefgroepleden namens vv BEVO: John Smedts, Peter Minten, John Theunissen