cafe de Nabber cafe t Hukske

Richtlijnen bij het aanwerven van Sponsoren

BEVO is blij met ieder bedrijf of iedere persoon die haar financieel wenst te ondersteunen.

Zoals de meesten bekend zal zijn heeft BEVO een sponsorcommissie die zorgdraagt voor het zoeken van nieuwe sponsoren, het opstellen van sponsorpakketten, het onderhouden van de contacten met de sponsoren, het opstellen van contracten etc.

Ieder BEVO-lid dan wel sympathisant die een potentiële sponsor op het oog heeft wordt verzocht direct dan wel in een zeer vroeg stadium contact op te nemen met de sponsorcommissie teneinde te bezien welke sponsormogelijkheden voor de potentiële sponsor voorhanden zijn en daarna desgewenst samen met de sponsorcommissie op te trekken in de richting van de bedoelde sponsor.

Het is de taak van de sponsorcommissie om alle sponsoren zoveel als mogelijk over één kam te scheren en er voor te zorgen dat toezeggingen die gedaan zijn worden waargemaakt.

Individuele benadering van sponsoren zonder dat de sponsorcommissie daarin gekend wordt levert in de praktijk veelal problemen op tengevolge van het feit dat toezeggingen worden gedaan aan de potentiële sponsor dan wel afspraken daarmee worden gemaakt die, naar achteraf blijkt, hetzij niet passen in de sponsorstructuur van BEVO hetzij niet kunnen worden waargemaakt vanwege het feit dat zulks een verschil zou opleveren in de behandeling van sponsoren.

Dit alles levert frustraties op voor de persoon die vol goede intenties tracht BEVO een sponsor te bezorgen, de potentiële sponsor en uiteindelijk BEVO zelve.

Aanspreekpunten binnen de sponsorcommissie zijn Peter Weerts en Chris Tillemans die vrijwel dag en nacht paraat staan om sponsoren te werven.