Woensdag 24 januari jl. is één van de grondleggers van onze nieuwe accommodatie, Beringe Buiten, en een BEVO man in hart en nieren ons, na een kort ziekbed, ontvallen.

John was sinds 1976 lid van BEVO en daarvan heeft hij 18 jaar in het bestuur gezeten. Altijd was hij bezig met onze accommodatie, het organiseren van alle werkzaamheden om deze draaiende te houden. Daarnaast was hij betrokken bij de samenstelling van het BEVO signaal, het bijhouden van de website, het vernieuwen van de verlichtingsinstallatie op het trainingsveld, het aanleggen van de alarminstallatie in de kantine. Kortom, op John kon je altijd een beroep doen om mee te helpen bij het oplossen van een probleem.

Namens de BEVO familie wensen we Miriam, Guido, Dion, Hai, Eric, Sandra en alle andere nabestaanden heel veel sterkte toe de komende tijd om dit ondraaglijke verlies een plaats te geven.

De herdenkingsdienst zal plaats vinden op sportpark Beringe Buiten op woensdag 31 januari om 10.30 uur.