De geschiedenis van

In 2021 is de omni vereniging BEVO Beringe ontstaan uit een samengaan van de plaatselijke voetbal en tennis vereniging. Er is gekozen voor 1 vereniging met daarin momenteel een afdeling voetbal en een afdeling tennis. Beide afdelingen worden vertegenwoordigd in het bestuur van BEVO. De afdelingen sponsoring, financien, kantine en nevenactiviteiten zijn samengevoegd. Hierdoor blijft de bestuurbaarheid van onze vereniging overzichtelijk en invulbaar in de toekomst.

Daarnaast functioneren er nog diverse commissies met ieder hun eigen contactpersoon met het bestuur. De diverse werkgroepen die vanuit de verschillende commissies worden aangestuurd, zorgen met name voor de organisatie en uitvoering van de vele activiteiten binnen BEVO Beringe.

Leden

Kampioen

Wil jij ook lid worden?

Vereniging en bestuur

Hoofdbestuur

Joost van den Beucken
Voorzitter
Truus Broos-Berden
Vice-voorzitter
Nick Steeghs
Secretaris
Rico Theeuwen
Penningmeester
Peter van Berlo
Afdeling voetbal
Hans Sijben
Afdeling tennis
Sytze Kooistra
Sponsor commissie
Tim Timmermans
neven-activiteiten
Erik van Velthoven
Neven-activiteiten

Commissies

Jeugdcommissie (afd. voetbal)
Eric Minten
Seniorencommissie (afd. Voetbal)
Joost van den Beucken
Technische commissie (afd. Voetbal)
Joost van den Beucken
Technische commissie (afd. tennis)
Truus Broos-Berben
Wedstrijden en toernooien (afd. Tennis)
Hans Sijben
Sponsorcommissie (algemeen)
Sytze Kooistra
Horecacommissie (algemeen)
Tim Timmermans
Onderhoudscommissie (algemeen)
Henk Truijen
Nevenactiviteitencommissie (algemeen)
Erik van Velthoven & Tim Timmermans

Beringe Buiten

Als BEVO Beringe zijnde maken wij gebruik van Beringe Buiten. Het doel van Beringe Buiten is een ‘open’ sport-, bewegings- en ontmoetingsplek die verbindt, verrijkt en verenigt.

Hier kun je individueel en in verenigings- of groepsverband sporten en bewegen, maar is er ook ruimte voor activiteiten op het gebied van zorg, re-integratie, onderwijs en cultuur. Niet alleen de omni-vereniging maar ook een kinderopvang, de Beringe duivenclub en een fysiotherapeut maken op dit moment gebruikt van de accomodatie en het park.

Lid worden?

Wil jij lid worden van omni-vereniging BEVO Beringe? Op dit moment heb je keuze uit drie afdelingen namelijk voetbal, tennis en jeu de boules. Wil je graag meer informatie met betrekking tot het lidmaatschap neem dan contact op met Nick Steeghs (secretarisbevoberinge@outlook.com). Wil je weten wat de contributiebedragen zijn per afdeling , kijk dan hieronder. Weet je al zeker dat je lid wilt worden vul dan het aanmeldingsformulier in. Print je het formulier liever uit om deze even rustig in te vullen dan kan dat hier.

Aanmeldformulier Voetbal (PDF formaat)

Aanmeldformulier Tennis (PDF formaat)

Aanmeldformulier Jeu de Boules (PDF formaat)

Contributiebedragen 2023-2024

Documenten

Hieronder bevinden zich het Huishoudelijk Regelement en het Verenigingsbeleids plan dat is opgesteld voor de omni vereniging BEVO Beringe.

Huishoudelijk reglement BEVO Beringe (PDF formaat)

Verenigingsbeleidsplan BEVO Beringe (PDF formaat)