Tijdens het afgelopen tennis commissie overleg is de evaluatie geweest m.b.t. het blokkeren van de tennisbaan om 20:00 uur zodat er in 2 blokken per avond getennist kan worden. De eerste signalen zijn positief echter gezien de weersomstandigheden de afgelopen weken is het moeilijk hier nog concrete antwoorden uit te halen.

Het advies van de tenniscommissie is dan ook om de pilot te verlengen en er is nu besloten om deze pilot te verlengen tot 01-07-2024.

De gemaakte reserveringen die nu staan blijven staan! Echter wel aan ieder het vriendelijke verzoek om met de bloktijden rekening te houden! Daar omheen zal de bloktijd van 20:00 weer gehandhaafd gaan worden tot bovengenoemde periode!

Bevo is zich ervan bewust dat de pilot helaas niet altijd vlekkeloos verliep en er op sommige momenten problemen waren met de boekingen, waarvoor excuses.

Het probleem deze dit veroorzaakt is nog niet bekend en kan dus ook nog niet geheel opgelost worden.