Hallo BEVO-leden en andere geïnteresseerden,

Bij deze wil ik me graag even kort voorstellen vanwege het feit dat ik benaderd ben om aan de slag te gaan als vertrouwenscontactpersoon (VCP) binnen jullie vereniging.

Mijn naam is Eefje van Oerle-Kessels, ik ben getrouwd met Teun en wij wonen samen in Beringe. Ik ben 37 jaar en in het dagelijks leven ben ik integratiecoach bij Refugee Team in de gemeente Venlo, waar ik statushouders help met hun inburgering. Ik ben opgegroeid met liefde voor sport, waarbij met name voetbal en handbal centraal stonden. Sporten is gezond en belangrijk voor zowel het lichamelijke als mentale welzijn en kan een rol vervullen in het ontwikkelen en (op)groeien van kinderen, jongeren en volwassenen. Dit kan natuurlijk het beste als ieder lid met plezier naar de trainingen en wedstrijden komt. Daarnaast is het ook belangrijk dat iedereen die betrokken is bij BEVO, zich veilig voelt binnen de vereniging. Gezien de ontwikkelingen op dit gebied van de afgelopen jaren, heeft BEVO besloten een VCP aan te stellen. Deze kan geraadpleegd worden wanneer er zaken spelen op het gebied van veiligheid en/of grensoverschrijdend gedrag. De VCP is het eerste aanspreekpunt en mijn taak is om met de betrokken partij(en) in gesprek te gaan, een luisterend oor te bieden en mogelijke vervolgstappen te bespreken. Als VCP zal ik, waar nodig en altijd in overleg met de betrokkenen, overleggen met het bestuur omdat zij ten alle tijden eindverantwoordelijk zijn en moeten zorgdragen voor een juiste opvolging/oplossing van een situatie of incident. 

Omdat ik pedagogisch ben opgeleid, is het voor ouders daarnaast ook mogelijk om hulp en/of advies te vragen wanneer er dingen spelen bij hun kind die gerelateerd zijn aan het sporten bij de vereniging. 

Hier staat de werkwijze van de VCP uitgelegd.

Voor vragen, overleg of meldingen ben ik te bereiken op het emailadres: vcp@bevoberinge.nl

Groet, Eefje