Afgelopen zomer hebben we de werkgroep Scheidsrechterszaken binnen BEVO opgericht omdat er steeds meer knelpunten komen rondom het fluiten van (jeugd)wedstrijden. Vorig seizoen zijn er enkele wedstrijden niet door kunnen gaan vanwege het gebrek aan scheidsrechters en dit willen we het komende seizoen voorkomen.

Binnen BEVO organiseren wij het vrijwilligerswerk als volgt: we spreken een groep aan om een bepaalde taak in te vullen, denk hierbij bv aan de kantinediensten. De groep moet dan samen zorg dragen voor de wekelijkse invulling.

Voor het fluiten van de jeugdwedstrijden gaan we de spelende senioren leden zonder kader functie indelen in groepen om de diverse jeugdwedstrijden te gaan leiden. In de praktijk komt het er op neer dat je 1 of 2 maal per seizoen aan de beurt bent. De werkgroep zorgt voor de nodige instructies, data en materialen om alles in goede banen te kunnen leiden.

Voor het komende seizoen gaan de wedstrijden in fase 1 van BEVO jo.15 gefloten worden vanuit de spelers van BEVO 3. Via de leiders wordt een en ander ingedeeld. Zodra fase 2 bekend is wordt de volgende groep ingedeeld.

Samen moeten we er voor zorgen dat we binnen BEVO Beringe alle activiteiten kunnen blijven aanbieden, waardoor we samen kunnen blijven genieten van de mooie voetbalsport.